جهت ارتباط با مدیر اجرایی فصلنامه با شماره Whatsapp: 09385788250 تماس حاصل فرمائید

 

فصلنامه Journal of Advances in Computer Research با مجوز شماره 89/1653 مورخ 89/1/31 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می گردد

و براساس مجوز هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ 89/12/23 ، در لیست مجلات معتبر و دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.

 

 

همچنین فصلنامه Journal of Advances in Computer Research در آخرین لیست مجلات معتبر و دارای مجوز(شهریور 98)

- برمبنای بخشنامه شماره 70/70362 مورخ 94/9/18 – قرار گرفته است و چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه در مقطع دکتری

در امتیاز بندی مجلات براساس بخشنامه مورخ 98/12/7 دارای دو امتیاز می­باشد.

 

Current Issue: Volume 11, Issue 4 - Serial Number 42, Autumn 2020, Pages 1-140