جهت ارتباط با مدیر اجرایی فصلنامه با شماره Whatsapp: 09113265414 تماس حاصل فرمائید

 

فصلنامه Journal of Advances in Computer Research با مجوز شماره 89/1653 مورخ 89/1/31 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می گردد

و براساس مجوز هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ 89/12/23 ، در لیست مجلات معتبر و دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.

 

Current Issue: Volume 13, Issue 2 - Serial Number 48, May 2022, Pages 1-140